НОВИНИ

Провеждане на заседание на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството

Уведомяваме Ви, че на 19.04.2019г. (петък) от 13.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животнвъдството в гр.София ще се проведе заседание на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството, секции "Овцевъдство" и "Козевъдство"

Продължава

Провеждане на заседание на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството

Уведомяваме Ви, че на 19.04.2019г. (петък) от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животнвъдството в гр.София ще се проведе заседание на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството, секции "Говедовъдство" и "Биловъдство"

Продължава

Отчет за извършената дейност

В срок до 30 април, развъдните организации подават в ИАСРЖ отчет за извършената дейност по т.2.1 и т. 2.2 и финансов отчет по образци на ИАСРЖ,с приложени към него разходооправдателни и платежни документи, доказващи извършването на 100 % от разходите по т. 2.1 и т.2.2, заверени с „вярно с оригинала” от представляващия развъдната организация. 

Продължава

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ

© 2019 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys