ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО ХАНОВЕР 2018

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП ЧРЕЗ „СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА”  С ПРЕДМЕТ

„УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО ХАНОВЕР 2018“ ПО СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2018 г.“ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“


Обявление - 2018-09-21 16:37:24

Документация - 2018-09-21 16:38:23

Разяснение  - 2018-09-25 20:04:41

Удължаване срок - 2018-10-01 15:42:24

Протокол на Комисията - 2018-10-05 20:07:37

Договор - 2018-10-30 21:53:47

© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys