ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, по три обособени позиции, за срок от дванадесет месеца

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за
провеждане на публично състезание по реда на Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител за ,,Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, по три обособени позиции, за срок от дванадесет месеца‘‘


Решение - 2018-08-06 20:34:10

Обявление - 2018-08-03 22:05:44

Документация - 2018-08-03 22:07:23

EEDOP.pdf - 2018-08-03 22:07:41

EEDOP.xml - 2018-08-03 22:07:42

Протокол1 - 2018-08-17 14:30:22

Протокол2 - 2018-08-27 17:29:24

Съобщение - 2018-08-27 17:33:18

Протокол3 - 2018-08-31 20:22:18

Доклад комисия - 2018-08-31 20:22:20

Решение за избор на изпълнител - 2018-08-31 20:22:22

Обявление за възлагане на обществена поръчка - 2018-10-24 19:05:22

Договор по обособена позиция 1 - 2018-10-24 19:25:17

Договор по обособена позиция 2 - 2018-10-24 19:26:28

Договор по обособена позиция 3 - 2018-10-24 19:27:53

 

© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys