iasrj logo right

  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

  Доставка на течен азот - 2018

  ДОКУМЕНТАЦИЯ
  за
  участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН АЗОТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ” - 2018 


  Информация за извършени плащания
       
  дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
       
       

  Обявление - 2018-05-29 11:53:12

  Документация - 2018-05-29 11:54:18

  Протокол №1 - 2018-06-19 17:05:25

  Договор - 2018-06-26 18:13:34

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys