iasrj logo right

  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

  Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на автомобилни горива - 2018 г.

  Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИАСРЖ"


   

  Информация за извършени плащания
       
  дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
   15.05.2018г. Ф-ра № 0057412974/30.04.2018 г. 5352,55
  12.06.2018г. Ф-ра № 0057416074/31.05.2018 г. 5127,48

   

  Покана

  Доклад от комисия с приложени протоколи - 2018-03-23 11:53:23, гр. София.

  Решение - 2018-03-23 11:56:18, гр. София.

  Договор  - 2018-05-03 11:34:16

  Приложения към договор - 2018-07-03 10:56:14

  Анекс 1 към договор за доставка на автомобилни горива

  Анекс 2 към договор за доставка на автомобилни горива

  Обявление за приключване на гориво

   

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys