ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СЛИВЕН

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП
„ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА”

С ПРЕДМЕТ:

„СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СЛИВЕН”


 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 18.12.2017 г. Ф-ра № 658/14.12.2017 г.  119425,85
 16.04.2018  Ф-ра № 682/11.04.2018 г. 35827,76

 

Обявление - 2017-11-14 14:03:15

Документация - 2017-11-14 14:05:24

Протокол №1 - 2017-12-04 16:36:17

 

© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys