iasrj logo right

  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

  СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СЛИВЕН

  ДОКУМЕНТАЦИЯ
  ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП
  „ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА”

  С ПРЕДМЕТ:

  „СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СЛИВЕН”


   

  Информация за извършени плащания
       
  дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
   18.12.2017 г. Ф-ра № 658/14.12.2017 г.  119425,85
   16.04.2018  Ф-ра № 682/11.04.2018 г. 35827,76

   

  Обявление - 2017-11-14 14:03:15

  Документация - 2017-11-14 14:05:24

  Протокол №1 - 2017-12-04 16:36:17

   

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys