ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на автомобилни горива - 2017 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИАСРЖ"


Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 11.04.2017г. Ф-ра № 0057372780/31.03.2017 г. 1207,28
 04.05.2017г. Ф-ра № 0057375889/30.04.2017 г. 6254,03
 10.06.2017г. Ф-ра № 0057378969/31.05.2017 г. 5023,12
 17.07.2017г. Ф-ра № 0057382064/30.06.2017 г. 4924,81
15.08.2017г. Ф-ра № 0057385561/31.07.2017 г. 4807,48
14.09.2017г. Ф-ра № 0057388262/31.08.2017 г. 2911,07
06.10.2017г. Ф-ра № 0057391322/30.09.2017 г. 5768,14
09.11.2017г. Ф-ра № 0057394423/31.10.2017 г. 5106,65
15.12.2017г. Ф-ра № 0057397569/30.11.2017 г. 5313,50
06.02.2018г. Ф-ра № 0057403748/31.01.2018 г. 2964,77
20.03.2018г. Ф-ра № 0057406805/28.02.2018 г. 3652,94
03.04.2018г. Ф-ра № 0057409168/27.03.2018 г. 5122,98

 

Доклад от комисия с приложени протоколи - 2017-03-10 19:01:12, гр. София.

Решение - 2017-03-10 19:01:28, гр. София.

Договор - 2017-03-28 20:16:34, гр. София.

Приключване на договор - 2018-05-10 10:44:53, гр. София.

© 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys