ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИМИКО-ФИЗИЧНИЯ СЪСТАВ НА СУРОВОТО МЛЯКО И ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НУЖДИ , НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СЛИВЕН

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП
„ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА”

С ПРЕДМЕТ:

„СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИМИКО-ФИЗИЧНИЯ СЪСТАВ НА СУРОВОТО МЛЯКО И ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НУЖДИ , НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СЛИВЕН”


Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 09.11.2016 г. Ф-ра № 0000000074/08.11.2016 г.  38578,00
 21.12.2016 г.  Ф-ра № 0000000119/12.12.2016 г. 38413,12

 

Обявление - 2016-10-03 13:05:12

Документация - 2016-10-03 13:07:38

Скица - 2016-10-03 14:37:23

Протокол №1 - 2016-11-01 16:58:35

Договор - 2016-11-08 18:24:17

© 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys