ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на автоматичен инфрачервен анализатор на физико-химичен състав на сурово мляко за Държавната лаборатория за анализ на качествените показатели на млякото към ИАСРЖ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на автоматичен инфрачервен анализатор на физико-химичен състав на сурово мляко за Държавната лаборатория за анализ на качествените показатели на млякото към ИАСРЖ»


 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 20.05.2016 г. Ф-ра № 0100001943/18.05.2016 г.  179042,40
 09.06.2016 г. Ф-ра № 0100001966/08.06.2016 г. 179042,40 

 

Решение - 2016-02-26 14:56:44

Обявление - 2016-02-26 14:57:01

Документация - 2016-02-26 14:57:12

Протокол №1 - 2016-04-11 12:05:03

Съобщение - 2016-04-11 12:06:04

Протокол №2 - 2016-04-18 10:57:46

Решение за определяне на изпълнител - 2016-04-18 11:01:21

 Договор - 2016-05-25 11:05:27

Освобождаване на гаранциите за участие - 2016-05-26 13:50:37

Освобождаване на гаранцията за изпълнение - 2016-06-28 14:01:28

© 2020 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys