ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на оборудване за Националната генетична лаборатория към ИАСРЖ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на оборудване за Националната генетична лаборатория към ИАСРЖ»,
в изпълнение на Българо-швейцарския проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 09.05.2016 г. Ф-ра № 0000008042/03.05.2016 г.  299669,88
 20.05.2016 г. Ф-ра № 0000008102/20.05.2016 г. 299669,88

 

Решение - 2016-02-05 10:37:05

Обявление - 2016-02-05 10:37:14

Документация - 2016-02-05 10:37:23

Протокол No1 - 2016-03-22 15:25:20

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 2016-03-22 15:26:43

Протокол №2 - 2016-03-31 14:21:24

Решение за определяне на изпълнител - 2016-03-31 14:21:29

 Договор - 2016-04-27 16:38:43

Освобождаване на гаранциите за участие - 2016-04-27 16:41:27

Освобождаване на гаранцията за изпълнение - 2016-06-28 14:29:28

© 2020 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys