ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура за обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на лек автомобил за нуждите на ИАСРЖ”

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

С ПРЕДМЕТ

ДОСТАВКА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ”


 

Информация за извършени плащания
     
дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
 15.12.2015 г. Ф-ра № 2120001478/17.12.2015 г.  49990,00

Публична покана  - 2015-11-30 16:43:54

Документация - 2015-11-30 16:44:22

Протокол - 2015-12-10 15:22:36

Договор - 2015-12-14 16:42:01

Освобождаване на гаранциите за участие - 2015-12-22 15:13:18

© 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys