iasrj logo right

  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

  Пазарна консултация по чл. 44 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП

  Пазарна консултация по чл. 44 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за извършване на ДНК анализ за проверка  на произход на видовете: говеда, биволи, овце и кози“.

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  На основание чл. 44 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП, Ви каним да вземете участие в настоящата пазарна консултация, като предоставите индикативно ценово предложение в съответствие с условията и изискванията, подробно описани в техническата спецификация, приложена към настоящата покана.

  Крайният срок за подаване на индикативни ценови предложения е 5 /пет/ дни, считано от датата на публикуване в профила на купувача на настоящата покана. Предложенията могат да бъдат изпращани по един от следните начини: по факс: +359 29613386, на e-mail – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес: гр. София, ул. „Бистришко шосе“ № 26, сградата на Национална генетична лаборатория към ИАСРЖ.

  С оглед спазването на изискванията на българското законодателство в областта на обществените поръчки и в съответствие с принципите за публичност, прозрачност, равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, с подаване на индикативно ценово предложение, всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението, както и всякаква друга информация, предоставена от него, ще бъдат публично достъпни на профила на купувача на ИАСРЖ, като резултат от проведената пазарна консултация.

  Цялата покана може да отворите и свалите от тук.

  Покана за пазарна консултация

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys