ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН АЗОТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ-2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП

 „ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА”

с предмет  ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН АЗОТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ”

 


 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26 на Закона за обществените поръчки и Глава 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

                                                                                 Документация за обществена поръчка   Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП                                                                                                                                     Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност чл.20 ал.3 от ЗОП   

                                                                                Протокол 1        Договор за доставка на азот

© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys