iasrj logo right

  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

  ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН АЗОТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ-2019 г.

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП

   „ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА”

  с предмет  ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН АЗОТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ”

   


   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

   

  Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26 на Закона за обществените поръчки и Глава 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

                                                                                   Документация за обществена поръчка   Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП                                                                                                                                     Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност чл.20 ал.3 от ЗОП   

                                                                                  Протокол 1        Договор за доставка на азот

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys