РЪКОВОДСТВО

Валентин Георгиев

Роден през 1973 г. в гр. Харманли


ОБРАЗОВАНИЕ

През 1991  година завършва средно си образования в ЕСПУ ,,Неофит Рилски“ гр. Харманли. През 1996 г. завършва висше образование в Тракийски университет гр. Стара Загора специалност ,,Зооинженерство“

Участия в курсове:

- тримесечен курс по развъждане и технологии на изкуственото осеменяване в говедовъдството, проведен от 26 април до 10 август 2011г. в National Livestock Breeding Center на Япония;

- едномесечна програма по изкуствено осеменяване и трансфер на ембриони в Южна Корея от 22 август до 18 септември 2002г.


КАРИЕРА

За периода от 01/1998г. до 01/1998г. е работник и специалист по репродукция в свиневъдството в свинекомплекс.

От 1998г. до 2000г.е организатор производство (в животновъдството) в животновъдна ферма.

От 2000г. до 2002г. е специалист в отдел "Репродукция и изкуствено осеменяване" в звено Хасково към Регионалната дирекция "Контрол на развъдната дейност" - Ст. Загора към Националната ветеринарномедицинска служба /НВМС/.

От 2002г. до 2003г. е Главен експерт в звено Хасково към Регионална дирекция "Контрол на развъдната дейност в животновъдството - Ст. Загора към ИАСРЖ".

От 2003г. до 2011г. е Главен директор на главна дирекция "Контрол и координация на развъдната дейност" в ИАСРЖ.

От 2011г. до 2011. е Началник отдел "Западен център по репродукция и анализ" към главна дирекция "Управление на генетичните ресурси и репродуктивни процеси" на ИАСРЖ.

От 2011г. до 2018г. е Главен директор на главна дирекция "Контрол и координация на развъдната дейност" в ИАСРЖ.

От 2018г. до 2020г. е Главен експерт генетични ресурси към главна дирекция "Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес" в ИАСРЖ.

От м. юни 2020г. е Главен директор на главна дирекция "Контрол и координация на развъдната дейност" в ИАСРЖ.

 


© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys