РЪКОВОДСТВО

Георги Йорданов

Изпълнителен директор

Биография

Валентин Георгиев

Главен директор на Главна дирекция  "Контрол и кординация на развъдната дейност"

Биография

Бонка Чолакова

Главен секретар

Биография
© 2021 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys