iasrj logo right

  1. Нормативна уредба: Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  2. Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси 

  3. Вътрешни правила за обработване на сигнали за корупция и жалби

  4. Образец на Протокол за проверка на подадени сигнали

  5. Антикорупционен план 2023

  6. Отчет за изпълнението на Антикорупционния план за 2020 г.

  7. Отчет за изпълнението на Антикорупционен план за 2021 г.

  8. чл. 35 ЗКПКОНПИ СПИСЪК НЕПОДАЛИ В СРОК ПРИЛОЖЕНИЕ 5 за 2022г.

  9. чл. 35 ЗКПКОНПИ - ТАБЛИЦА 2018 за 2017г.

  10.чл. 35 ЗКПКОНПИ - ТАБЛИЦА 2019 за 2018г.

  11. чл. 35 ЗКПКОНПИ - ТАБЛИЦА 2020 за 2019г.

  12. чл. 35 ЗКПКОНПИ - ТАБЛИЦА 2021 за 2020 г.

  13. чл. 35 ЗКПКОНПИ - ТАБЛИЦА 2022 за 2021 г.

  14. Отчет за изпълнението на Антикорупционен план за 2022 г.

  15. Декларация по чл.49, ал.1 от ЗПК

  16. Неподали в срок декларация по чл.49, ал.1 т.2 от ЗПК

  17. Декларация по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК за 2023г.

   

   

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys