iasrj logo right

  НОВИНИ

  На 11.12.2019г. се проведе честване на 60 годишен юбилей от създаването на Държавните  инспекции за развъдно подобрителна  работа  по животновъдство, чиито правоприемник е  ИАСРЖ.  Събитието започна с приветствия от заместник-министър Доц. д-р Янко Иванов и Георги Йорданов – изпълнителен директор на ИАСРЖ.

  На 07.11.2019 г. се проведе работна среща между Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и учени от Национален изследователски институт по животновъдство гр. Краков /Полша/.

  На 26.11.2019г. се проведе за трета породена година Годишен преглед на говежди и биволски бици в Станцията по изкуствено осеменяване в гр.Сливен. Гостите , които присъстваха оцениха с много висока оценка за моментното състояние на биволските и говеждите разплодници.

  Една от основните функции на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството /ИАСРЖ/ е съхранение на генетичните ресурси на различни видове селскостопански животни в България. Един от методите за съхранение е чрез използване на различни асистирани техники в репродукцията:

  Във връзка с африканската чумата по свинете се предприеха мерки по опазване и съхранение
  на породата Източнобалкански свине. За целта в станцията по изкуствено осеменяване в гр. Сливен, към Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, бяха настанени 10 прасета от породата.

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys