iasrj logo right

  НОВИНИ

  На 16.01.2020 г. В Държавната станция по изкуствено осеменяване на ИАСРЖ гр. Сливен се проведе работна среща със служителите на Главна Дирекция Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес, на която се отчете дейността на дирекцията през 2019 г. И се прие план за работата през 2020 г.

  В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бе обсъдено и гласувано предложение на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 за добавяне в Програмата на нова мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“.

   

  Проведена на 18 и 19 декември 2019 г.

  Събитието е по инициатива на МЗХГ и в него участие взеха и експерти от Българска агенция по безопасност на храните, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и други институции, имащи отношение по прилагане на плана, както и представители на научните среди и браншови организации в сектора.

  Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Национален съюз на зооинженерите в България раздадоха за 13-ти пореден път наградите зооинженер на годината 2019. Церемонията се състоя в град Правец.

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys