iasrj logo right

  НОВИНИ

  Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Национален съюз на зооинженерите в България раздадоха за 13-ти пореден път наградите зооинженер на годината 2019. Церемонията се състоя в град Правец.

  В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бе обсъдено и гласувано предложение на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 за добавяне в Програмата на нова мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“.

   

  На 11.12.2019г. се проведе честване на 60 годишен юбилей от създаването на Държавните  инспекции за развъдно подобрителна  работа  по животновъдство, чиито правоприемник е  ИАСРЖ.  Събитието започна с приветствия от заместник-министър Доц. д-р Янко Иванов и Георги Йорданов – изпълнителен директор на ИАСРЖ.

  Проведена на 18 и 19 декември 2019 г.

  Събитието е по инициатива на МЗХГ и в него участие взеха и експерти от Българска агенция по безопасност на храните, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и други институции, имащи отношение по прилагане на плана, както и представители на научните среди и браншови организации в сектора.

  На 26.11.2019г. се проведе за трета породена година Годишен преглед на говежди и биволски бици в Станцията по изкуствено осеменяване в гр.Сливен. Гостите , които присъстваха оцениха с много висока оценка за моментното състояние на биволските и говеждите разплодници.

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys