iasrj logo right

  НОВИНИ

  На 10.03.2020г., съгласно т.7.2.7. от „Указания за прилагане на Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2019 г.“, експерти на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, извършиха проверка на постъпилите за преценка по собствена продуктивност мъжките агнета в депото в с. Долни Воден, обл. Пловдив.

  На 28.05.2020 г. в гр. Велико Търново се проведе работна среща между Изпълнителния директор на ИАСРЖ и развъдните организации на Черношарената порода в България . Главната тема на срещата беше относно регистър на мъжки разплодни животни и реда на вписване в Родословната книга.

  Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България работи от пет години със специалиста Жан-Франсоа Бумон - собственик и представляващ компания "SAGPA", Франция. Жан-Франсоа работи в тясно сътрудничество със селекционерите за породите Ил дьо Франс и Тексел и прави ехографски изследвания както във Франция, така и в Швейцария, Англия, Ирландия, Белгия и разбира се в България.

  На 16.01.2020 г. в регионалния офис на Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България - Добрич в гр. Сливен се проведе работна среща между ръководството на Асоциацията и Изпълнителния директор на ИАСРЖ. Главната тема на срещата беше обсъждане на резултатите от ДНК изследванията на животните в Асоциацията и предстоящите действия на ИАСРЖ касаещи достоверността на произхода им.

   

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys