iasrj logo right

  НОВИНИ

  На 01.10.2020г. и 02.10.2020г. в гр.София и гр.Велико Търново, под ръководството на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството г-н Георги Йорданов,  се проведе обучение за работа с информационна система за администриране и управление на генетичните ресурси в животновъдството.  

  На 28.09.2020г., изпълнителния директор на ИАСРЖ, зооинж. Георги Йорданов и зоинж. Стоян Стоянов, гл.експерт „Овцевъдство“ и „Козевъдство“ в ГДККРД присъстваха на проверка на Асоциация за развъждане на Българска млечна порода овце по изпълнение на заявените дейностите по т.7.2.7. от „Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2020 г.

  На 19 септември от 11 часа се проведе V-то Национално изложение на коне от Рисиста порода отглеждани в България. Събитието се организира от Националната асоциация по коневъдство (НАК) в партньорство с Българската асоциация за рисисти коне (БАРК).

  Като пълноправен член на ИКАР, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството взе участие в Общото Събрание и Извънредното Общо Събрание на Асоциацията,които се проведоха виртуално на 09.09.2020. В близките дни ще се получат документите, обсъждани и приети на Събранията. Те са на разположение в Агенцията на всички, които проявяват интерес.

  На 28.09.2020г., изпълнителния директор на ИАСРЖ зооинж. Георги Йорданов и зоинж. Стоян Стоянов, гл.експерт „Овцевъдство“ и „Козевъдство“ в ГДККРД присъстваха на проверка на Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България (РААПОЗБ) по изпълнение на заявените дейностите по т.7.2.7. от „Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2020 г.

  На 19-ти и 20-ти август беше проведено обучение за работа  с доставеното оборудване за добив и съхранение на семенна течност, ембриология и ембриотрансфер в Центъра за репродукция на Асоциация за развъждане на млечни породи кози намиращ се в Русенското село Тръстеник. Гост лектор на събитието беше д-р Натали Браун експерт на Minitube - Германия. В обучението участваха и служители от ИАСРЖ.

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys