iasrj logo right

  НОВИНИ

  На 15.12.20г. изтича крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване по Схема на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2021г.

  Днес на 16.10.2020г. Изпълнителна агенция по cелеĸция и pепpодyкция в животновъдството пpоведе за четвърти породен път Ден на отворените вpати. Гости на събитието бяха ученици от професионална гимназия по ветеринарна медицина в Костинброд и представители на животновъдните среди.

  На 03.12.2020г. ИАСРЖ извърши проверка на Асоциация за развъждане на млечни породи кози по изпълнение на заявените дейностите по т.7.2.7. от „Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2020 г.

  На 14.10.2020г., изпълнителния директор на ИАСРЖ, зооинж. Георги Йорданов и зоинж. Стоян Стоянов, гл. експерт „Овцевъдство“ и „Козевъдство“ в ГДККРД присъстваха проверка на Организация за развъждане на цигайски и месни породи овце в Република България по т.7.2.7. от „Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2020г.

  На 18.11.2020г., ИАСРЖ извърши проверка на Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни овце по изпълнение на заявените дейностите по т.7.2.7. от „Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2020 г. – тестиране на млади мъжки животни по собствено продуктивност“.

  На 07.10.2020г, изпълнителния директор на ИАСРЖ, зооинж. Георги Йорданов и  зоинж. Стоян Стоянов, гл. експерт „Овцевъдство“ и „Козевъдство“ в ГДККРД присъстваха на проверка Асоциация за развъждане на Среднородопска, Каракачанска, Родопски Цигай овце и Каракачански кон по т.7.2.7. от „Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2020 г.

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys