iasrj logo right

  НОВИНИ

  Кампания 2023 за директни плащания

  Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции е официално публикувана в брой 23 на Държавен вестник от 14.3.2023 г.

  При обвързаното с производство подпомагане с директни плащания в животновъдството са предвидени следните промени:

  – въведено е възрастово ограничение за животните, включени в някои интервенции за обвързаното с производството подпомагане за говеда, биволи, овце и кози;

  – завишени са изискванията за реализация на продукция от заявените за подпомагане животни;

  – разширен е обхватът на интервенция „Обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони“, като ще се подпомагат и  животни с предназначение за производство на месо;

  – животните от застрашени от изчезване породи са обособени в отделни интервенции.

  Промяна е налице и в референтната дата по интервенцията за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, който е 31 декември 2018 г. Допустими за подпомагане по нея са земеделските стопани, които към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 50 % от референтния брой животни.

  Наредбата предвижда подпомагане по интервенцията за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, да се предоставя за животни на възраст от 12 месеца до 84 месеца за овце и до 108 месеца за кози.

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys