iasrj logo right

  НОВИНИ

  Държавен фонд „Земеделие“ отпуска  1.8 млн. лева за участие в изложения

  Утвърден е финансов ресурс от 1 800 000 лева по схемата на държавна помощ „Помощ за участие в изложения“ обяви управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ).
  Схемата „Помощ за участие в изложения“ е с удължено действие до 30 юни 2023 година.
  Нотифицираният максимален бюджет по схемата на държавна помощ за периода 2017–2022 г. беше 30 400 000 лева. За периода на подпомагане в това направление до този момент са усвоени 8 084 226 лв. за участие в национални изложения и международни изяви.
   
  Помощта е насочена към земеделски стопани, заети с първично производство на земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ и на предприятия, извършващи дейност в преработката на земеделски продукти. 
   
  Помощта е предназначена за малки и средни предприятия (земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители) чрез развъдни организации или други организации, посредством предоставяне на субсидирани услуги. 
   Подпомагането е предвидено да обхваща разходите за такси за участие, за транспортиране, за публикации и уебсайтове за обявяване на събитията, както и разходи за наем, монтиране и демонтиране на изложбени помещения и щандове.
   
  Целта на подпомагането е насърчаване на българското производство на земеделски и преработени продукти и популяризиране на висококачествената традиционна българска продукция на националния и международния пазар.

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys