iasrj logo right

  НОВИНИ

  Гости от Венецуела и Италия в България

  Гости от Венецуела и Италия в България при Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството и при Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството от 20.10-22.10.2022г.

  От 20 до 22 октомври на посещение в България бяха  проф.Хуан Карлос, от  Университета по ветеринарни науки, Маракайбо, Венецуела, Председателя на Венецуелската асоциация по биволовъдство - Никола Фабозо и Джовани Беноти,  от  центъра за изкуствено осеменяване, гр.Кремона, Италия.

  Целта на посещението беше запознаване с Развъдната програма на Асоциацията, посещение на Станцията за изкуствено осеменяване гр.Сливен, посещение на биволовъдни ферми в България и най-важната им мисия-закупуване на генетичен материал от породата Българска Мурра, известна на пет континента, където се развъждат биволи и която порода е послужила за подобряването  и създаването на биволовъдствота в Ю.Америка, Филипините, Тайланд, Виетнам, Египет  и др.страни.

  При посещение на Станцията за изкуствено осеменяване - Сливен, където беше основната среща, гостите бяха посрещнати от изп.директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция  в животновъдството- зооинж.Георги Йорданов,  заедно със главния директор на УГРРП –зооинж.Янка Стефанова.

  Представяна беше дейността на  ИАСРЖ, структурата и основната дейност-поддържане на генетичното разнообразие на домашните видове в България и повишаване на генетическия прогрес при  отделните породи.

  Исторически преглед и актуално състояние на  Станцията за изкуствено осеменяване бяха  направени  от зооинж. Виолета Георгиева. Подчертано бе, че  тази станция е била с най-голям брой говежди разплодници. В момента се поддържат говежди бици от породите абердин ангус, Шароле, Херефорд, Черношарено говедо, Сиво искърско и биволски разплодници, разбира се .

  Представен бе Каталога на биволските бици от  резерва и ген-банката от зооинж. Георги Нончев.

  Представяне бе Развъдната програма и дейността на Българската национална асоциация за развитието на биволовъдството /БНАРБ/ от проф.дсн Цонка Пеева.

  Акцентира се върху основните стъпки при разработването й, принципите които трябва да бъдат спазвани, икономическите показатели и възвращаемостта на инвестициите, при разработване на селекционните индекси, прилагани при съвременната селекция в биволовъдството.

  След представяне на  българското биволовъдство, гостите накратко запознаха домакините с биволовъдството във Венецуела. проф.Хуан Карлос, който в момента специализира в Института по генетика-Германия върху генома но биволите, ембрио-трансплантацията и клониране на телета и малачета, в представянето си  изрази желание за съвместна работа по клониране на малачета от соматични клетки, което да се извърши в Германия и България от смесени колективи в които да участват учени от различни институти, които имат интерес към тези био технологии.

  Всички се обединихме около мнението, че при съвременно развитие на биволовъдството, единствено биотехнологиите и изучаване генома на бивола, биха изиграли положителна роля  за бъдещото развитие на този отрасъл,чийто продукти  имат свободна ниша не само  на Европейския, но и на други пазари.

  След приятелския разговор, многото въпроси, задавани и от двете страни, гостите присъстваха на  дефилирането  на биволските биците, които в момента са в СИО.

  Посетена беше и най-голямата и най-модерна ферма, изградена по  италианска  технология „Мурра 2002“, с.Лозенец, обл.Ямбол с общ капацитет 700 бивола, от които 400 дойни биволици, доене в доилна зала и най-висока лактационна млечност - 2160 кг. Фермата е собственост на Стоян Желязков и Йордан Койчев, които непрекъснато инвестират в модернизацията на производствения процес  и  изкуственото осеменяване, което е в основата на селекцията не само при биволите, но и при всички останали домашни животни.

  Проявено беше желание за закупуване  на малакини и бичета от фермата. Да се надяваме, че това ще се осъществи, колкото  трудно и бавно да стане.

  Последният ден от посещението беше посветен на Земеделски институт-Шумен с посещение на биволофермата и различните възрастови категории-дойни биволици, малакини, подрастващи и бозайни малачета.

  Проявен интерес имаше в областта на развъждането, продуктивните показатели, храненето, както и върху възможността за съвместната работа между научните колективи на България, Германия,Индия, Венецуела, Италия и Българската Национална Асоциацията за Развитие на Биволовъдството.

  Уверени сме, че ще бъде поставена основата за сътрудничеството в областта на съвременните биотехнологии, в т.число ембриотрансплантацията, която беше прилагана при биволите у нас още през 1987 година, но вече забравена и по-интересната технология-клониране на малачета.  Бъдещето е пред нас!   

   

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys