НОВИНИ

Проверка на Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни овце

На 18.11.2020г., ИАСРЖ извърши проверка на Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни овце по изпълнение на заявените дейностите по т.7.2.7. от „Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2020 г. – тестиране на млади мъжки животни по собствено продуктивност“.

Настанените в депо животни бяха в много добро телесно състояние

Присъстваха изпълнителния директор на ИАСРЖ, зооинж. Георги Йорданов и зооинж.Стоян Стоянов гл.експерт ККРД.

© 2021 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys