НОВИНИ

Общото Събрание между ИКАР и ИАСРЖ

Като пълноправен член на ИКАР, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството взе участие в Общото Събрание и Извънредното Общо Събрание на Асоциацията,които се проведоха виртуално на 09.09.2020. В близките дни ще се получат документите, обсъждани и приети на Събранията. Те са на разположение в Агенцията на всички, които проявяват интерес.

© 2020 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys