НОВИНИ

Проверка на Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България

На 14.07.2020г., ИАСРЖ извърши проверка на Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България

по изпълнение на заявените дейностите по т.7.2.7. от „Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2020 г. – тестиране на млади мъжки животни по собствено продуктивност“.

Настанените в депото животни бяха в много добро телесно състояние.Бяха представени резултати от проведените тегления на мъжките агнета за разплод, както и графично изображение, показващо динамиката на растежната способност на мъжките агнета от породата Асаф, Аваси и Синтетична популация Българска млечна /СПБМ/ овца за животните от провереното депо. 

Присъства изпълнителния директор на ИАСРЖ, зооинж. Георги Йорданов.

© 2020 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys