НОВИНИ

Указания за прилагане на схема за държавна помощ

Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2020 г.

Помощта е насочена към малки и средни предприятия - животновъди (регистрирани земеделски стопани).

Целта на помощта е подпомагане на селекционните дейности в животновъдния сектор чрез предоставяне на субсидирани услуги (за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните) от одобрени организации (развъдни организации по реда на чл. 29б, ал. 1 от Закона за животновъдството и Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), в случаите в които няма одобрена развъдна организация за определена порода).

Бенефициенти по помощта не могат да бъдат предприятия в затруднение по смисъла на чл. 2 14 от Регламент (ЕС) № 702/2014.

УКАЗАНИЯ ЗА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните

© 2020 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys