НОВИНИ

Работна среща между Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България - Добрич и ИАСРЖ

На 16.01.2020 г. в регионалния офис на Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България - Добрич в гр. Сливен се проведе работна среща между ръководството на Асоциацията и Изпълнителния директор на ИАСРЖ. Главната тема на срещата беше обсъждане на резултатите от ДНК изследванията на животните в Асоциацията и предстоящите действия на ИАСРЖ касаещи достоверността на произхода им.

 

© 2020 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys