НОВИНИ

Изисквания за форматиране на таблица „Регистър на животни 2020“

Изискванията за форматиране на таблиците и изписването на породите животни можете да видите тук.

  1. Подава се .xlsx файл (новият отворен формат на Excel) за Регистър (няма промени);
  2. Колона A. ЖО – номер на обекта във вида „nnnn-nnnn“ (пр: 8500-0217, 2811Б-0008 , 0336660532);
  3. Колона B. Собственик – само три имена на собственик на животното или име на юридическото лице;
  4. Колона C.Ветеринарна идентификация – само един номер!
    (пр: 100034000620513, BG32095275);

При възникнали въпроси моля да се свържете с главните експерти на ИАСРЖ.

Пълни указания за форматиране .

© 2020 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys