НОВИНИ

Отчет за извършената дейност

В срок до 30 април, развъдните организации подават в ИАСРЖ отчет за извършената дейност по т.2.1 и т. 2.2 и финансов отчет по образци на ИАСРЖ,с приложени към него разходооправдателни и платежни документи, доказващи извършването на 100 % от разходите по т. 2.1 и т.2.2, заверени с „вярно с оригинала” от представляващия развъдната организация. 

 pcheli

 

Документите следва да бъдат предадени в деловодството на ИАСРЖ

© 2019 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys