iasrj logo right

  Международен форум на тема Източнобалканска свиня

  Данни

  Кога:
  Чет, 23. Ноември 2023, 09:30 ч. - 15:00 ч.

  Описание

  Тракийски университет ще бъде домакин на първата по рода си международна конференция Източнобалканска свиня - Богатство на България 23.11-24.11.2023г.

  ПРОГРАМА

   

  9:00 – 09:30                                  Регистрация и кафе

  09:30 – 10:00                           Приветствия и запознаване с аборигенните домашни породи „Източнобалканска свиня (EBS)” – Съкровището на България

  10:00 – 10:45                           EBS – преглед, история и текуща ситуация: Исторически маршрути на EBS, действителна размножителна популация, текущо местоположение и тенденции в размножаването.

  1.„Управление на популации от малки свине - примери от австрийски развъдни програми”

  Мартин Бауер, асистент в отдела за развъждане на PIG Austria GmbH

  2.“Представяне на Австрийския земеделски клъстер (AAC) – Партньор за българското свиневъдство”

  Херман Визер, генерален директор на AAC

  3. „Източнобалканските свине – пазарна възможност с добавена стойност за българските животновъди-пазители“

  Георги Събев, - Европейска комисия

                                                           4. „Статус на EBS породата след африканската чума“

  Д-р Койчо Коев, директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

  5. „Успехът на иберийските производители на свине и свинско месо след членството на Испания и Португалия в Европейския съюз“

                                                       Д-р д-р hc Hinrich Meyer-Gerbaulet

  10:45 – 11:30                               Развъждане, хранене, отглеждане и наблюдение: Последни тенденции, технологии и напредък на системата

                                                         1.” Местни породи свине в Сърбия: Проучване на различни системи за производство”

  проф. д.ф.н. ветеринарен лекар Med. Никола Делич; д-р наук. ветеринарен лекар Med. Александър Станойкович, д-р Милош Лукич и Олга Девечерски - Институт по животновъдство, Белград-Земун

                                                         2. „Аборигенни породи свине и традиционни продукти от свинско месо като актив за местно развитие – казусът на източнобалканското свине”;

                                                          Проф. Десислава Димитрова, Теодора Иванова, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Slow Food в България

                                                          3. „IBS минало настояще и бъдеще…“

                                                         Д-р Ангел Мавровски – Свинекомплекс „Голямо Враново”.

               4. „История, текущо състояние на популацията, опазване на генетичния ресурс, установени линии”

     Марио Младенов, Изпълнителна агенция по животновъдство и животновъдство

  5."Дейности на НССЗ в подкрепа на ЗС. Консултантски услуги, трансфер на знания, добри практики и иновации". Екипът на НССЗ - ТОО - Стара Загора

  Елена Гернилова

   

  11:30-12:30 Почивка за обяд

   

  12:30 – 13:15 Здраве, безопасност и сигурност: Иновации и нови подходи към EBS.

  1. „Системи за мониторинг и здраве на животните“

  Иван Върляков,доц. Тодор Славов, Тракийски университет

  2. „Как африканската чума се отразява на популацията на породата EBS в България“?

  Д-р Дамян Миков – Българска агенция по безопасност на храните (Стара Загора)

  3.“ Динамика на популацията на IBS”

  Лазарин Лазаров, Тракийски университет

  4.„Растеж и репродуктивна производителност на IBS“

  д-р Ангел Спасов

  13:15 – 14:30

  1. „Бизнес модели на аборигенно развъждане/производство“

  д-р Здравко Тодоров, Тракийски университет

  2. „Лешояди: чистачи на природата, изхвърлящи потенциално опасни животински трупове“

  д-р Руско Петров, Деница Петкова

  3. „От запазване на породата EBS до подобрено качество и вкус на месото: перспективи и ограничения“

  Проф. Петър Сурай

   

  14:30-15:00 Край на сесията

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys