Списък на регистрираните земеделски стопани по области

Данни

Кога:
Сря, 30. Януари 2019
Къде:
ИАСРЖ - София

Описание

До 30 януари 2019 г. ИАСРЖ ще приема от развъдните организации – списък на всички регистрирани земеделски стопани по области, сключили договор с развъдни организации по утвърден образец от ИАСРЖ на хартиен и електронен носител

Изискваните документи са:

  • Копие на сключените договори между развъдната организация и земеделския производител за извършване на развъдна дейност заверено вярно с оригинала;
  • Справка за общия брой животни , с които ще се извършват дейносттите по т.7.1 и т.7.2 от Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните

Документите следва да бъдат предадени в деловодството на ИАСРЖ


Място

© 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys