Съобщение

Данни

Кога:
Пон, 16. Март 2020 - Чет, 16. Април 2020

Описание

СЪОБЩЕНИЕ

До всички заинтересовани лица

      Уважаеми госпожи/господа,

     Във връзка с Решение на Народното събрание на Република България, обнародвано в ДВ, бр. 22 от 13 март 2020г., с което е обявено извънредно положение в Република България, както и Заповед № РД 09-301/13.03.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите Ви уведомяваме, че всички конкурси за държавен служител се отлагат най – рано до 13 април 2020г.

           

© 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys