Отчет за извършената дейност

Данни

Кога:
Пон, 1. Април 2019, 08:30 ч. - Вт, 30. Април 2019, 16:00 ч.
Къде:
ИАСРЖ - София

Описание

В срок до 30 април, развъдните организации подават в ИАСРЖ отчет за извършената дейност по т.2.1 и т. 2.2 и финансов отчет по образци на ИАСРЖ,с приложени към него разходооправдателни и платежни документи, доказващи извършването на 100 % от разходите по т. 2.1 и т.2.2, заверени с „вярно с оригинала” от представляващия развъдната организация. 

 Документите следва да бъдат предадени в деловодството на ИАСРЖ


Място

© 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys