РЪКОВОДСТВО

Ясен Маймунков

Роден на 28.01.1985 г. в гр. Хасково.

ОБРАЗОВАНИЕ


През 2008 г. завършва магистратура по специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
През 2010 г. – 2011 г. специализира „Финанси“ към Нов български университет.

КАРИЕРА


От 2009 г. до 2016 г. работи в Комисия за финансов надзор, като последователно заема следните длъжности:

  • експерт-юрист в Дирекция „Регулаторни режими и пазарни анализи“, Управление „Надзор на инвестиционната дейност“;
  • експерт-юрист в Дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“, Управление „Надзор на инвестиционната дейност“;
  • старши експерт в Дирекция „Регулаторни режими на застрахователния надзор“, Управление „Застрахователен надзор“;
  • старши експерт в отдел „Административнонаказателна дейност“, Управление „Застрахователен надзор“.

От 2016 г. до 2018 г. работи като юрисконсулт в „ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД.

От м. Май 2018 г. е директор Дирекция „Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към Министерство на земеделието, храните и горите.

© 2019 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys