РЪКОВОДСТВО

Зорница Петрова

Родена на 15.05.1977 г. в гр. ПловдивОБРАЗОВАНИЕ


През 2000г. завършва бакалавър специалност „Икономическа социология“ в Университет за национално световно стопанство
През 2004г. завършва магистър специалност "Счетоводител" в Университет за национално световно стопанство


КАРИЕРА


От 2018г. до 2018г. Консултант в Банков сектор

От 2018г. до 2020г. работи като Главен експерт "ФСД" към Дирекция АПФСИО в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

От периода 2020г. до момента е директор на Дирекция „Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

© 2020 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys