РЪКОВОДСТВО

Георги Динев

Роден през 1977 г. в гр. СофияОБРАЗОВАНИЕ


През 2000г. завършва бакалавър специалност „Финанси“ ЮЗУ „Неофит Рилски“
През 2004г. завършва магистър специалност "Икономика" в ЮЗУ „Неофит Рилски“


КАРИЕРА


За периода от 2002г. до 2009г. работи в системата на МВР

От 2010 до 2012г. е главен експерт в отдел „Противодействие на измамите“ в Държавен фонд "Земеделие".

От 2012 до 2014г. е Директор АПОФСД в Изпълнителна агенция по лозата и виното гр.София

От 2014 до 2016г. е Главен секретар в Изпълнителна агенция по лозата и виното гр.София

От 2017 до 2019г. е Заместник изпълнителен директор в Държавен фонд "Земеделие" с ресори САПАРД и „Технически инспекторат“.

От м.Юли 2019г. е заместник изпълнителен директор в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

 

© 2020 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys