РЪКОВОДСТВО

Борислав Стоянов

Роден на 21.07.1969 г.

ОБРАЗОВАНИЕ


Инженер по специалността „Дървообработване и производство на мебели” – Лесотехнически университет, гр. София.
Магистър по специалността „Публична администрация“ – УНСС.

КАРИЕРА


 

От 1997 г. до 2011 г. е собственик и търговски директор на „Таброс“ ЕООД – дружество, извършващо услуги в областите на проектиране, градоустройство, строителство , узаконяване на строителни обекти и търговия на строителни материали.

За периода 2007 г. – 2008 г. е заместник-кмет на район „Красно село“, Столична община.

От 2010 г. до 2013 г. е управител на „Рибни ресурси” ЕООД – дружество, собственост на Министерство на земеделието и храните.

През 2014 г и 2015 г. заема длъжността Съветник и експерт към политическия кабинет на Министъра на земеделието и храните, както и Председател и член на Съвета на директорите на „ Агроводинвест“ ЕАД – дружество, собственост на Министерство на земеделието и храните.

От м. Септември 2015 г. е заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.


© 2019 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys