РЪКОВОДСТВО

Зоя Йорданова

Родена на 28.12.1970 г. в гр. Елин Пелин.

ОБРАЗОВАНИЕ


През 1995 г. завършва магистратура по специалност „Зооинженерство“ в „Тракийски университет“ гр. Стара Загора.
През 2010 г. завършва магистратура по специалност „Право“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

КАРИЕРА


През периода 1997 г. – 1999 г. работи като зооинженер в Регионална служба по селекция и репродукция в животновъдството - гр. Ловеч.

От 2001 г. до 2004 г. е главен експерт към Областна служба за съвети в земеделието – Ловеч.

От 2005 г. до 2008 г. заема длъжността Директор на Областна дирекция на Държавен фонд земеделие, Агенция САПАРД – гр. Ловеч.

През периода 2012 г - 2016 г. е експерт - юрист в Комисия за финансов надзор, последователно в Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и Управление „Застрахователен надзор“.

От м. Март 2018 г. е Главен секретар на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към Министерство на земеделието, храните и горите.

© 2019 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys