РЪКОВОДСТВО

Георги Йорданов

Изпълнителен директор

Биография

Георги Динев

зам. - Изпълнителен директор

Биография

Валентин Георгиев

Главен директор на Главна дирекция  "Контрол и кординация на развъдната дейност"

Биография

Бонка Чолакова

Главен директор на Главна дирекция  "Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес"

Биография

Зорница Петрова

Директор"Административно , правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване"

Биография
© 2021 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys