РЕГИСТЪР НА РАЗВЪДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Едър рогат добитък

Списък на развъдните асоциации

Списък на официално признатите органи, поддържащи или съставящи родословни книги за едър рогат добитък, както са посочени в член 1, буква б) от Директива 77/504/ЕИО а)животни от рода на едрия рогат добитък

  Име на организацията Председател Град/Село Област Адрес ПК Телефонен номер E-Mail адрес Порода
 

Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България

Breeding association of Black and White cattle breed in Bulgaria

Ангел Йонов Добрич Добрич пл."Свобода 5", стая 408 9300

359 889 258 006

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Черношарена порода говеда

Black and white cattle breed

https://poroda.eu/селекционна-програма/

 

Асоциация за Българското родопско говедо и Джерсея

Association of Bulgarian Rhodopean cattle and Jersey

Жана Гаджева Смолян Смолян ул.”Зорница” 3, бл.21, вх.В, ап.34 4700 359 889 134 528 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Българско родопско говедо

Bulgarian Rhodope cattle

 

Асоциация на българските биволовъди

Association of Bulgarian buffalo breeders

доц. Марина Цанкова Шумен Шумен ул.”Макашко шосе” 9700 359 899 836 321 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Българска Мурра

Bulgarian Murrah

 

Асоциация на развъдчиците на Черношарената порода в България

Association of breeders of Black and White cattle in Bulgaria

Росен Христов        Русе  Русе  ул.„Одрин ” № 5 7000

359 887 261 281

359 828 34478

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Черношарената порода говеда 

Black and white cattle

 

Национална асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал

National Association for Breeding of Montbeliard and  Simmental cattle

Ат. Атанасов Плевен Плевен ул. „Васил Левски" 1 5800 359 877 388 099

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.narms.bg

Монбелиард, Симентал 

Montbeliard, Simmental cattle

http://www.narms.bg/развъдна-програма-симентал

http://www.narms.bg/развъдна-програма-монбелиард

 

Развъдна асоциация на българските породи говеда – Родопско късорого, Българско родопско, Искърско”

Breeding Association of Bulgarian cattle breeds - Shorthorn Rhodope,  Bulgarian Rhodope cattle and Iskar cattle

Иван Механджийски с. Тополово обл. Пловдив ул. „Кокиче”9 4260 359 898 885 416 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Родопско късорого, Българско родопско, Искърско говедо

Shorthorn Rhodope, Bulgarian Rhodope cattle, Iskar cattle

 

Асоциация за развъждане на Кафявата порода

Association for breeding of Brown breed

Цветан Цочев Севлиево Севлиево

ул. „Стефан Пешев” № 87

5400

359 893 371 699

35967535110       

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Българско Кафяво говедо, Кафяво говедо

Bulgarian Brown  breed, Brown  breed

 

Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството

Bulgarian National Association for development of buffalo breeding

проф. Цонка Пеева  Шумен  Шумен ул.”Симеон Велики” 3 9700 359 889  808 535 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Българска Мурра

Bulgarian Murrah

 

Българска национална организация на зооинженерите за развъждане на породите селскостопански животни

Bulgarian National Organization of   Zooengineers for breeding of livestock breed

Бойко Синапов София София ул. „Бистришко шосе” 26 1756 359 898 415 593 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Черношарено говедо (ЧШГ), Кафяво говедо (КГ),Българско кафяво говедо (БКГ)

Black and White cattle, Brown  breed, Bulgarian Brown  breed

 

Асоциация за развъждане на местни породи говеда

Association for breeding of local cattle breeds

проф. д-р Васил Николов  Пловдив Пловдив р-н Източен, ул."Месемврия" №37, ап.1 4000 359 887531353 vsn3480Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Българско сиво говедо (БСГ), Родопско късорого говедо (РКГ)

Bulgarian Grey Cattle, Rhodope Shorthorn Cattle

 

Национална асоциация за месодайно говедовъдство в България

National Association for beef cattle breeding in Bulgaria

Искра Григорова София София ул. „Лъчезар Станчев" №3, ет. 15 1000

359 894 406 765

35928 162 012

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лимузин, Абердин Ангус,Херефорд

Limousin,Aberdeen Angus,Hereford

 

Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България

Beef  Breeders Association of Bulgaria

Стоян

Чуканов

Сливен  Сливен Сливен, ул. „Самуиловско шосе” № 17 8800 359 895 633 412

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

http://bbab.bg

Абердин Ангус, Херефорд, Лимузин

Aberdeen Angus, Hereford, Limousin

Гаскон

Gascon

 

Развъдна асоциация Джерсей България

Breeding Assocoation Jersey Bulgaria

 

  София София  

ул. „Владайска” № 29

1000 359 877 00 80 82

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Джерсей

Jersey

www.jersey-bulgaria.com

 

Организация на развъдчиците на българско кафяво говедо

Organization of Вreeders of Bulgarian Brown breed

  Калофер Калофер ул. „Илия Дечев" № 10 4370    

Българско кафяво говедо

Bulgarian Brown breed

Чистоплодни разплодни свине

б) животни от рода на свинете (чистопородни разплодни свине)

  Име на организацията Председател Град/Село Област Адрес Пощенски код Телефонен номер E-Mail адрес порода
 

Асоциация на свиневъдите в България

Swine breeders Association in Bulgaria

Полина Хаджистоева-Гочева Шумен Шумен  бул. „Симеон Велики”№3 9700 359 54 865 268

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

http://asb.bg

Голяма бяла; Ландрас; Дунавска бяла

English Large White, Landrace, Danube White

 

Асоциация за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня

Association of breeders and preservation  the East Balkan swine

Радостина Донева Шумен Шумен  бул. „Симеон Велики”№3 9700 359 899 118 780

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

http://www.arsis-bg.org

Източнобалканската свиня

East Balkan Swine

http://www.arsis-bg.org/static/media/uploads/razvadna-programa.pdf

 

Асоциация на индустриалното свиневъдство в България

Association of industrial swine breeding in Bulgaria

Румен Андреев София София  бул. „Христо Ботев” 17, офис 201 1606 359 2 952 08 52 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ландрас; Йоркшир

 Landrace, Yorkshire

Хибридни разплодни свине

в) животни от рода на свинете (хибридни разплодни свине)

Име на организацията Председател Град/Село Област Адрес ПК Телефонен номер E-Mail адрес порода

Асоциация на свиневъдите в България

Swine breeders Association in Bulgaria

Полина Хаджистоева-Гочева Шумен Шумен  бул.”Симеон Велики”3 9700 359 54 865 268

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

http://asb.bg

Синтетична линия Ямбол – 07

Synthetic line Yambol – 07

кръстоски от

Голяма бяла и Ландрас

Hybrids from large White and Landrace

Асоциация на индустриалното свиневъдство в България

Association of industrial swine breeding in Bulgaria

Румен Андреев София София бул. „Христо Ботев” 17, офис 201 1606 359 29 520 852 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

кръстоски от Д.Йоркшир и Д.Ландрас

Hybrids Danish Yorkshire and Danish Landrace

Овце

г) животни от рода на овцете

  Име на организацията Председател Град/Село Област Адрес ПК Телефонен номер E-Mail адрес порода
 

Развъдна асоциация на местни породи овце

Breeding Association of local sheep breed

Павел Петров Карлово Карлово ул. „Граф Игнатиев 7А” 4300 359 882 414 751 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дъбенска овца; Каракачанска овца; Медночервена шуменска

Duben Sheep, Karakachan sheep, Copper-red Shumen sheep

 

Организация на Развъдчиците на Автохтонните Породи Овце в България 

Organization of Вreeders of  autochthonous sheep in Bulgaria

Румен Стоянов Калофер Калофер Калофер, ул.”Илия Дечев” №10 4370 359 887 616 125 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Каракачанска овца; Медночервена шуменска;Реплянска; Дъбенска

Karakachan Sheep, Copper - red Shoumen sheep, Replyan sheep, Duben sheep

Среднородопска, Сакарска, Средностаропланинска

Central Rhodope sheep, Sakar sheep,Central Balkan Mountain sheep

 

 

Организация за развъждане на цигайски,романовски и месни породи овце в Република България

Organization for breeding of Cigay and Local sheep breeds in Bulgaria

доц.д-р Иван Цочев Троян Троян  ул.”Захари Стоянов” №7 5600 359 884 354 888 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Старопланински цигай ; Средностаропланинска ; Копривщенска; Тетевенска

Balkan Cigay, Central Balkan Mountain sheep, Кoprivshtitsa sheep, Teteven sheep

 

Асоциация за развъждане на Българска млечна порода овце

Breeding Association of the Bulgarian dairy sheep breed

Трайчо Иванов София София  бул.Васил Левски №106 (партер) 1527 359 889 063 630

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Българска млечна порода овце

Bulgarian dairy sheep

 

Асоциация за развъждане на Плевенска черноглава овца

Association of Pleven Blackhead sheep

д-р Димитър Георгиев Плевен Плевен  ул.В.Левски”№1, ет.12, ст.1201 1073

359 886 15 65 95

359 64 802 150

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Плевенска черноглава овца

Pleven Blackhead sheep

 

Сдружения за отглеждане и развъждане на маришките овце

Association for breeding of Maritza sheep

проф. Д-р Дойчо Димов Пловдив Пловдив  бул.”6-ти септември” 4, ет.2, ап.4, п.к.2 4002 359 888 772 224

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.dormo.org

Бяла маришка овца; Вакла маришка овца

White Maritza sheep, Patch-Faced Maritza sheep

http://www.dormo.org/cache/files/111.pdf

http://www.dormo.org/cache/files/110.pdf

 

Асоциация за развъждане на Старозагорска порода овце в България

Association for breeding of Stara Zagora sheep in Bulgaria

д-р Георги Калайджиев Стара Загора  Стара Загора  гр.Стара Загора, Земеделски институт 6000 359 889 72 74 45 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Старозагорска овца

Stara Zagora sheep

 

Асоциация за развъждане на тънкорунни овце в България

Association for breeding of Merinos sheep in Bulgaria

проф.Стефан Бойковски Шумен  Шумен  ул.”Деде Агач”8, вх.3, ап.71 9700 359 897 462 294 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тракийска тънкорунна порода, Карнобатска тънкорунна порода, Североизточнобългарска тънкорунна порода

Thracian fine-wool sheep, Karnobat fine-wool sheep, North-East Bulgarian fine-wool sheep
   Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България Пламен Николов Ст. Загора Ст. Загора гр.Ст. Загора, Тракийски университет, Студентски град 6000 359 899 171 603

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Ил дьо Франс

Ile-de-France

 

Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България

National Association for breeding of dairy sheep in Bulgaria

Симеон Караколев Велико Търново Велико Търново  ул. „Никола Габровски” №25А 5000 +359 62 622 336

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.narspbm.eu

Синтетична популация Българска млечна

Bulgarian dairy synthetic population sheep

Асаф/Assaf sheep

Аваси/Awassi
 

Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България

Association  for breeding  of native  (indigenous) breed sheep from Western Bulgaria

доц. Д-р Андрей Колев с. Рашково София ул. „Лъката № 13 2152 359 897 653 041 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Западностаропланинска, Софийска (Елинпелинска),

West Вalkan Mountains sheep, Sofia (Еlinpelin) sheep

 

Асоциация за развъждане на Среднородопска, Каракачанска и Родопски Цигай овце

Association for breeding Central Rhodope sheep, Karakachan sheep and Rhodope Cigay sheep

доц.д-р Цонка Оджакова Смолян Смолян ул. „Невястата” №35, п.к. 20 4700

359 301 63  501

359 888 768  794

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Среднородопска, Каракачанска, Родопски Цигай

Central Rhodope sheep, Karakachan sheep, Rodopean Cigay sheep

 

Асоциация за развъждане на млечни породи овце

Association for breeding of  dairy  sheep breeds

зооинж. Пламен Господинов Русе  Русе  ул. „Александър Хаджирусет"№10, вх.1, ет.2, ап.4  7015 359 888 548 696 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Синтетична популация Българска млечна порода овце

Bulgarian dairy synthetic population sheep

 

Развъдна организация Мутон Шароле България

Breeding organization  Mutton Charollais Bulgaria

проф. Димитър Димитров Кърджали Кърджали  ул. „Тина Киркова" №17 6600 359 888 884 884; 359 893 568 665

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мутон Шароле

Mutton Charollais

 

Асоциация за развъждане на породата Лакон в България

Association for breeding Lacaune in Bulgaria

проф. Димитър Панайотов Пловдив Пловдив бул. "Освобождение" № 3, етаж 4, офис 418 4000

359  878 017 031

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лакон

Lacaune

 

Асоциация за развъждане на Брезнишка овца

Association for breeding  Breznik sheep

зооинж. Николай Кръстанов с.Пожарево София ул. „Промишлена № 24” 2229 359 878 467 026 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Брезнишка овца

 Breznik sheep

  Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни овце зооинж. Димитър Добрев обл.Бургас, общ. Айтос обл. Бургас с.Пирне 8528 359 887 422 566 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Синтетична популация Българска млечна овца

Bulgarian dairy synthetic population sheep

  Асоциация за развъждане на Котленска порода овце Ивайло Караджов гр.София гр.София бул.Княз Александър Дондуков-Корсаков 115 , вх.Б, ет.3 , ап.5 1527 359 888 410 723

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Котленска порода овце

Kotlen sheep

 

Асоциация на овцевъдите в България - Балкан

Association of sheep breeders in Bulgaria - Balkan

Андрей Мирчев гр.София гр.София ж.к Младост 4,бл411, вх.2, ет.1, ап.2    

359 888 513  870

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Местна карнобатска овца

 

Local Karnobat sheep
 

Развъдна организация за автохтонни породи овце в България

Breeding organization for autochthonous breeds of sheep in Bulgaria

Дарина Шишкова  гр.Карлово  гр.Карлово ул. Генерал Карцов № 4, ет.2, офис 2  4300 359 896 865 877 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Дъбенска овца

Duben Sheep

Средностаропланинска, Сакарска, Копривщенска овце

Central Balkan Mountain sheep, Sakar sheep, Кoprivshtitsa sheep

 

Развъдна асоциация на млечни овце

Breeding аssociation of dairy sheep

 Симеон Караколев  гр.София гр.София бул. Васил Левски № 106   359 887 377 730  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Синтетична популация Българска млечна,

Bulgarian dairy synthetic population

Асаф

Assaf sheep

Аваси 

Awassi sheep

Кози

д) животни от рода на козите

Име на организацията Председател Град/Село Област Адрес ПК Телефонен номер E-Mail адрес порода

Асоциация за развъждане на млечни породи кози

Association for breeding Dairy goat breeds

инж.зооинж. Деан Тодоров Русе Русе  ул.” Рига” №2 Бл„Ния”, вх. А, ет.1 7013 359 877788608

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.armpk.com

Българска бяла млечна порода кози

Bulgarian White dairy goat

http://armpk.com/rp-balgarska-byala-mletchna/

Алпийска коза

Alps goat

Саанска, Тогенбургска, Анло-нубийска

Асоциация за автохтонни породи кози в България

Association for autochthonous goat breeds in Bulgaria

Сидер Седефчев Перник Перник кв.” Твърди ливади”, бл.51, вх.Б, ап.90 2300

359 888 788 121

359 885 858 300

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Калоферска дългокосместа коза,

Kalofer Long-haired goat

Българска виторога дългокосместа коза

Bulgarian Screw-horn Longhair goat

Асоциация за опазване и развъждане на местна дългокосместа коза

Association for the conservation and breeding of  Local Long-haired goat

Тодор Георгиев София София  ж. к. „Дианабад", бл. 17, ап. 16 1172

359 894 025 884

359 899 866 430

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

https://save-animal.alle.bg

Калоферска дългокосместа коза, Местна дългокосместа коза – Малашевски тип

Kalofer long-hair goat, Local long-haired goat - Mаlashev type

Асоциация за защита на редки автохтонни породи - Калоферска дългокосместа коза

Association for the protection of rare autochthonous breeds -  Kalofer Long-haired goat

Тодор Диклиев Калофер Калофер  ул. „Рада Войвода 10” 4370

359 887 662 139 359 885 208 403

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Калоферска дългокосместа коза

 Kalofer long-hair goat

Коне

е) животни от рода на конете

  Име на организацията Председател Град/Село Област Адрес ПК Телефонен номер E-Mail адрес порода
 

Асоциация за Развъждане на Местни-Автохтонни Породи в България

Association for Breeding local -  autochthonous breeds in Bulgaria

Бойко Стоянов Карлово Карлово  ул. „Граф Игнатиев 7А” 4300 359 887 782 594  359 33 595 653 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Каракачански кон

Каrakachan horse

 

Асоциация „Източнобългарски кон”

Association Eastbulgarian horse

гл.ас. д-р Мая Попова Шумен Шумен

бул. Симеон Велики №3

9700 359 878 610 038

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.eastbul.com

Източнобългарски кон

 Eastbulgarian horse

http://eastbul.com/bg/razvadna-programa

 

Асоциация на коневъдите в България

Association for breeds in Bulgaria
Гриша Ганчев София София "Лъчезар Станчев"3 1164

359 885 064 963

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

http://www.nak.bg/bg-bg/

Каракачански кон (КК)/ Karakachan horse

Български тежковозен кон (БТ)/ Bulgarian Heavy Draft horse

Чистокръвна английска порода (ЧА)/ Thoroughbred horse

Дунавска порода (ДП)/ Danubian horse

Хафлингер (ХА)/ Haflinger horse

Български рисист кон (БР)/ Bulgarian Trotter horse

Чистокръвна арабска порода (ЧАР)/ Purebred Arabian horse

Тракенер БГ (ТБГ)/ Trakener BG

Шагия (ША)/ Shagya
 

Асоциация български спортен кон

Bulgarian sport horse Association

проф. Д-р Георги Бързев София София район Средец, бул. „Васил Левски” №75, 1000 359 878 880 951

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Български спортен кон

 Bulgarian sport horse

 

Асоциация за възстановяване и развитие на породите Плевенски кон и Гидран

Association for recovery and development of Pleven horse and Gidran

Станко Димитров София София ж.к. Люлин, бл.122, вх.Б, ет.7, ап.80 1335 359 989 603 922 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Плевенски кон

Pleven horse

Птици, Зайци, Кучета, Пчели

Р Е Г И С Т Ъ Р на развъдните организации съгласно чл.31 от Закона за животновъдството

Име на организацията Председател Град/Село Област Адрес ПК Телефонен номер E-Mail адрес порода
Национална развъдна птицевъдна асоциация Ал. Мигинеишвили София София кв. Стрелбище ; бул."Гоце Делчев" №49, бл.25, ап.3 1408 359 888 948 302 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Птици; Породи и линии кокошки и пуйки
Национална развъдна асоциация по пчеларство проф.д-р Пламен Петров Пловдив Пловдив ул.”Менделеев” №12 4000 359 896 874 273 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Пчели; Местна медоносна пчела
Международна организация "Каракачанско куче" д-р Мирослав Александров Ст. Загора Ст. Загора кв. Казански”, бл.23, ап.51 6000 359 893 288 960

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кучета;Каракачанска порода 
Международна асоциация Каракачанско куче Венелин Динчев Пловдив Пловдив ул.”Менделеев” №12 4000 359 889 290 819

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кучета;Каракачанска порода 
Сдружение"Български Киноложки Клуб за Българско овчарско куче" Аврам Петков Монтана Монтана ул. „Александър Батенберг” №26, ет.1 3400

359 896 588  880

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Кучета; Българско овчарско куче
Сдружение"Национална асоциация на зайцевъдите" Проф. Стайка Лалева София София ул."Васил Левски" N 106; 1504 359 898 622 382;        042 606 991

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Зайци;Калифорнийски заек, Бял новозеландски заек;

 

Българска пчеларска развъдна асоциация зооинж.Росимир Матеев Габрово Габрово ул. "Станционна" 14 5300

066 817 403; 

359 879 353 688

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Местна медоносна пчела
Международна асоциация Българско овчарско куче Тихомир Благоев София София кв.Ботунец, ул.Българка №3   359 898 575 720 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  Българско овчарско куче

Едър рогат добитък

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Чистоплодни разплодни свине

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Хибридни разплодни свине

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Овце

Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Кози

Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Коне

Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Птици, Зайци, Кучета, Пчели

Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

© 2023 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys