РАНГ НА ЖИВОТНИ ПОД СК

Порода 20142015201620172018
БройРангБройРангБройРангБройРангБройРанг
1Синтетична популация Българска млечна917831985261145865120026812049151
2Лакон0038881176008103466126664
3Асаф0028991426531735741800
4Плевенска черноглава овца145922174512197392196852184522
5Аваси00659256692799926122724
6Хиос0028928297284452951928
7Ил дьо Франс5047961919528711550512637912
8Мутон шароле7322183622128922166323169722
9Асканийска тънкорунна0021130211302283127129
10Кавказка тънкорунна108617159519124423126025131523
11Североизточнобългарска тънкорунна300011274215349914395517413118
12Тракийска тънкорунна1702521031002033323631
13Карнобатска тънкорунн2222320532222292593024330
14Старопланински Цигай73345790078340799528101357
15Родопски Цигай0096721216219500414500415
16Местна Старозагорска6832263926777257762783427
17Бяла Маришка8101967224712266842888626
18Вакла Маришка320010515310680010734010803710
19Средностаропланинска100233104944100476100467100918
20Дъбенска67187109323116684125364126605
21Среднородопска6588875528715598427987169
22Тетевенска253012216216317016437415464216
23Копривщенска8771851027156221279021337519
24Каракачанска7785495126116993116995116216
25Западностаропланинска120216215017330115414216440717
26Реплянска200113360012390712545113598214
27Сакарска182014150020195520195520223821
28Софийска /Елинпелинска/1512153076133 66713569811659911
29Брезнишка78920212218257018282019320120
30Медночервена шуменска7151695665106355126063163823
31Котленска211242222920531184422599813
32Местна Карнобатска0078423106224126824130125
33Романовска004333162322063216732
ОБЩО 177866215258276467358008374327
© 2021 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys