НАРЕДБИ

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА РАЗВЪДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В сила от 25.03.2008 г.
Издадена от Министерството на земеделието и продоволствието
Обн. ДВ. бр.32 от 25 Март 2008г.

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛ НА ВНОСА И ИЗНОСА НА РАЗПЛОДНИ ЖИВОТНИ И БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ - СПЕРМА, ЯЙЦЕКЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ РАЗПЛОДНИ ЖИВОТНИ

В сила от 05.03.2007 г.
Издадена от Министерството на земеделието и горите
Обн. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г.

© 2020 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys