ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

 Али Али
 Ангел Русев
 Анна Касчиева
 Ася Шейлева
 Атанаска Димитрова
Бонка Чолакова 
Валентин Владев
Ваня Маринска - Трънска 
Венета Иванова
Веско Каламов
Виолета Георгиева
Галина Илчева
Галина Йорданова
Георги Нончев
Деян Данаилов
Диана Добрева
Диана Милева
Димитър Георгиев
Динка Топачарова
Елена Стамболиева
Елена Александрова
Еленка Георгиева
Емил Пенчев
Емилия Георгиева
Желязко Маджаров
Злати Златев
Зорница Петрова
Ивайло Иванов
Иван Стоянов
Иван Дилов
Иван Михайлов
Иван Мерджов
Ивелина Василева
Инна Божинова
Катрин Колчакова
Краси Николов
Марияна Койчева
Петър Попов
Петя Димова
Радка Кръстева
Радослава Донева
Румен Иванов
Румяна Ангелова
Сабрие Хюсеинова
Светослав Тончев
Светослава Боева
Силва Маркова
Силвия Пеева
Снежанка Петрова
Стефан Околийски
Стефан Петров
Теменужка Миленова
Теодора Чуртова
Христинка Корийкова
Христо Христов
Цецка Русинова
Юлиян Неделчев
Юлияна Иванова
Янка Стефанова
© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys