iasrj logo right

  Национален ген резерв

   Продажбата на дози от Националния ген резерв става само с изричната заповед на Изпълнителния директор на ИАСРЖ по решение на Съвета по генетични ресурси.

   СПРАВКА
  за наличните дози замразена сперма в НГР към 30.06.2020г.

  № по ред Порода Брой
  разплодници дози
  Говеда
  1 Холщайн фризийско 45 26,067
  2 Холщайн червеношарен 10 6,780
  3 Българско черношарено 154 147,101
  4 Кафяво говедо 46 39,201
  5 Българско кафяво 17 17,362
  6 Датско червено  5 4,610
  7 Монбелиард 6 6,000
  8 Симентал 21 17,099
  9 Българско родопско  48 28,303
  10 Айршир 8 2,098
  11 Джерсей 8 1,872
  12 Българско червено  7 7,267
  13 Българско сиво  6 5,199
  14 Българско сименталско  4 2,408
  15 Родопско късорого  7 7,004
  16 Салер 2 1,072
  17 Лимузин 21 10,100
  18 Херефорд-рогат 2 834
  19 Херефорд-безрог 3 500
  20 Шароле 7 3,500
  21 Блон Д’акитен 8 4,000
  22 Гаскон 1 1,000
  23 Казахско белоглаво  2 1,000
  24 Кианина  1 500
  25 Маркиджана 1 500
  26 Романьола 1 500
  27 Абердин ангус-черен 10 2,201
  28 Абердин ангус-червен 3 441
              Общо говеда: 454 344,519
  Биволи
  1 Мурра 3 2,947
  2 Българска Мурра 25 21,238
  3 Нили Рави 1 567
  4 Джафарабади 1 1,000
              Общо биволи: 30 25,752
              Всичко говеда и биволи: 484 370,271
  Овце
  1 Каракачанска 3 705
  2 Медночервена шуменска 2 778
  3 Местна карнобатска 1 185
  4 Реплянска 4 1,058
  5 Средностаропланинска 4 365
  6 Дъбенска 1 379
  7 Сакарска 4 1,878
  8 Софийска 1 606
  9 Западностаропланинска 4 1,088
  10 Брезнишка 1 392
  11 Котленска 3 307
  12 Черноглава плевенска 4 449
  13 Старозагорска 1 100
  14 Асаф 3 300
  15 Романовска 1 150
  16 Ил дʼьо Франс 1 100
  17 Австралийски меринос 12 15,573
  18 Новозенландски меринос 2 245
  19 Бурула 1 5
  20 Перендел 3 100
  21 Коридел 1 2
              Общо овце: 57 24,765
  Коне
  1 Чистокръвен арабски  6 1,268
  2 Англо-арабски  1 500
  3 Плевенски  7 2,119
  4 Български тежковозен 1 1,000
  5 Източнобългарски 1 86
  6 Гидран 2 797
  7 Чистокръвен английски 2 458
  8 Рисист  1 100
  9 Шагия 3 374
  10 Дунавски 2 200
         
              Общо коне: 26 6,902
  Кози
  1 Саанска 3 300
  2 Тюрингер Валд 3 75
  3 Бяла германска благородна 1 100
  4 Калоферска дългокосместа 1 168
  5 Алпийска 1 132
         
              Общо кози: 9 775
              ВСИЧКО: 576 402713

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys