iasrj logo right

  Национална ген банка

  Дозите от Националната ген банка са предназначени за свободна реализация по одобрен случен план на развъдните организации и звената на ИАСРЖ. За закупуване на генетичен материал може да се обърнете към центровете в София и Сливен:

   С П Р А В К А
  за наличните дози сперма в НГБ към 30.06.2019 г.

  № по ред Порода Брой
  разплодници дози
  Говеда
  1 Холщайн фризийско 15 108,905
  2 Холщайн червеношарен 3 23,200
  3 Българско черношарено 120 1,252,727
  4 Кафяво говедо 29 105,277
  5 Българско кафяво  11 140,156
  6 Датско червено 1 20
  7 Англер 3 30
  8 Монбелиард 6 9,659
  9 Симентал 13 39,293
  10 Джерсей 1 2,485
  11 Българско родопско  21 42,132
  12 Българско червено 1 2,355
  13 Българско сиво 6 7,472
  14 Родопско късорого  6 6,070
  15 Лимузин 18 47,239
  16 Шароле 7 39,095
  17 Блон Д’акитен 8 27,229
  18 Гаскон 1 975
  19 Кианина  1 1,230
  20 Маркиджана 1 1,300
  21 Романьола 1 1,270
  22 Абердин ангус-черен 3 315
  Общо Говеда:   276 1,858,434
  Биволи
  1 Мурра 2 6,711
  2 Българска Мурра 18 38,836
  3 Джафарабади 1 361
  Общо биволи: 21 45,908
  Всичко говеда и биволи: 297 1,904,342
  Овце
  1 Аваси кръстоски 4 1,007
  2 Черноглава плевенска 3 506
  3 Котленска 1 50
  4 Старозагорска 1 50
  5 Асаф 3 183
  6 Ил дʼьо Франс 1 50
  7 Австралийски меринос 3 46
  8 Бурула 1 4
         
              Общо овце: 17 1,896
  Кози
  1 Саанска 3 150
  2 Бяла германска благородна 1 50
         
              Общо кози: 4 200
  Коне
  1 Чистокръвен арабски  1 551
  2 Дунавски 1 70
         
              Общо коне: 2 621
  ВСИЧКО за НГБ: 320 1,907,059

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys