iasrj logo right

  Банкова сметка на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството,по която следва да се заплатят дължимите такси, съгласно ПМС №325:

  IBAN: BG32UNCR96603125068310
  БАНКА:УниКредит Булбанк АД

  ВИЖТЕ ТАРИФА

  Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

  Осигурителния доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с  осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 2), издаван от осигурителя.

  На основание на:

  Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7

  Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) - чл. 40, ал. 2, и ал.3

  Заявление за подаване до ИД

   

  Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) 

  Осигурителния доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с  осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 2), издаван от осигурителя.

  На основание на:

  Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7

  Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) - чл. 40, ал. 2, и ал.3

  ЗАЯВЛЕНИЕ

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys